هزینه ترجمه روان متون قرارداد انگلیسی روسی

ترجمه متون قرارداد های بازرگانی انگلیسی و روسی، به صورت روان و کم هزینه، انجام معاملات را سریع تر می کند.
در امور بازرگانی و تجارت جهانی، بازرگانان برای این که بتوانند قرارداد های خود را به صورت کتبی رد و بدل نمایند، مجبورند متن قرار داد های خود را به صورت انگلیسی تنظیم کنند.
در این متون باید قواعد رعایت شود تا بتوان متون بسیار قوی تنظیم کرد. در این میان امر ترجمه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا کلمه ای اشتباه، می تواند ماهیت قرارداد را تغییر دهد.
برای این که بتوان متون قرارداد های بی عیب و نقصی تنظیم نمود، می توان از گروه ایران ترجمه کمک گرفت.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه