هزینه ترجمه انگلیسی اسناد به یونانی

هزینه ترجمه انگلیسی اسناد به یونانی با وجود تعداد کم مترجمین این زبان بیشتر بوده زیرا زبان یونانی بسیار متفاوت تر از زبان های اروپایی است.
بارها در مراکز ترجمه اتفاق افتاده است که برخی از مشتریان مراجعه می کنند و گله دارند ازینکه اسناد آن ها به درستی ترجمه نشده است.
ترجمه ی اسناد و مدارک از انگلیسی به یونانی کاری پیچیده است و این افراد اشتباها ترجمه اسناد خود را انگلیسی انجام داده داه اند، در حالی که قصد داشته اند تا ترجمه یونانی آن را بگیرند.
هستند مترجمانی که توانایی ترجمه فارسی به یونانی را نداشته و با خیال اینکه مشتری نخواهد فهمید ترجمه فارسی به انگلیسی انجام می دهند.
متشریان وقتی در دام این مترجمان قرار می گیرند می بایست دوابره هزینه کنند تا به درستی ترجمه تصحیح شده را تحویل بگیرند.
بهتر خواهد بود اگر یک فرد به جای آنکه در مرحله ی اول اشتباه کند در همان مرحله مرکزی مناسب برای ترجمه اسناد و مدارک خود پیدا کند و سپس با خیالی آسوده تر ترجمه را به این مراکز بسپارد.

ترجمه انگلیسی اسناد

هماهنگی هایی که بین ترجمه فارسی به یونانی وجود دارد در ترجمه انگلیسی یونانی وجود نخواهد داشت و همین امر موجب می شود تا هزینه های بیشتری پرداخته شود.
هزینه ترجمه انگلیسی به یونانی بسیار بیشتر خواهد بود زیرا که فرد مترجم باید علاوه بر فارسی به دو زبان انگلیسی و یونانی مسلط باشد که مطمئنا کاری بسیار سخت خواهد بود و نیاز به افراد مجرب دارد.

چه اسنادی ترجمه می شوند؟

اسنادی که در مراکز ترجمه بیشترین امار ترجمه را دارند عبارتند از:

  • گواهی تولد
  • شناسنامه
  • گواهی فوت
  • گواهی طلاق
  • مدارک تحصیلی
  • مدارک اقامت
  • و….

هر کدام از این مدارک باید به شیوه ای درست و بدون ترجمه ی تحت اللفظی باشند تا توسط دولت یونان پذیرفته شوند.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه