نرخ انجام ترجمه انگلیسی لغات

انجام ترجمه انگلیسی بر حسب تعداد لغات موجود در یک متون انگلیسی، با بهترین قیمت ممکن در بازار، توسط مراکز تخصصی ترجمه صورت می گیرد.
باید اشاره داشت که یک صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه یا لغت بوده است و خب اگر بخواهیم مطابق تعداد لغات، نرخ قیمت ترجمه متون را محاسبه کنیم، برای رشته های گوناگون و با توجه به تعداد صفحات، کیفیت ترجمه و زمان تحویل، متفاوت خواهد بود.
شما کافیست با نمایندگی های معتبر ترجمه تخصصی متون در بازار آشنا شده تا با کمترین هزینه، متون خود را ترجمه کرده باشید.