نرخ انجام ترجمه انگلیسی امریکایی لغات

نرخ انجام ترجمه انگلیسی امریکایی لغات برای یک مترجم زبان با نرخ ترجمه انگلیسی با لهجه ی انگلیسی تفاوتی ندارد و یکسان است.
تفاوت هایی که درک معنایی ترجمه انگلیسی متون و حتی مکالمات ایجاد شده است سبب شده تا میزان کیفیت ترجمه بیش از نرخ ترجمه انگلیسی اهمیت داشته باشد.
لهجه های متفاوت نیز در این عامل بی تاثیر نیستند و ممکن است مترجم را به اشتباه بیاندازند.
هر چقدر این تفاوت معنایی در لهجه ها وجود داشته باشد، برای خواننده درک آن سخت تر است.
معمولا مترجمان زبان انگلیسی به هر دو لهجه ی امریکایی و انگلیسی واقف اند و می توانند هر دو را به طور یکسان ترجمه کنند و همین باعث شده است تا نرخ قیمتی ترجمه انگلیسی امریکایی با ترجمه انگلیسی انگلیسی فرقی نداشته باشد.
به خصوصو برای ترجمه لغات که نیاز به سرهم بندی کردن جمله وجود ندارد این کار راحت است و مفاهیم منتقل شده دچار اشکال و ایراد نمی گردد.
مخاطبان زبان انگلیسی امریکایی باید بدانند که نمی توان با هر دو لهجه صحبت کرد و این تفاوت در بسیاری از مواقع تنها در نحوه ی تلفظ وجود دارد و کمتر به دایره ی لغات و تفاوت آن ها بر می گردد.
در ایران بیشتر از همه ی زبان ها انگلیسی آموزش داده می شود که اغلب مدرسان این حوزه نیز به لهجه ی امریکایی سخن می گویند و برای شنونده توضیح می دهند که در لهجه ی انگلیسی لغات و تلفظات چه فرقی کرده است.
اما برای ترجمه انگلیسی لغات دیگر مکالمات اهمیتی نمی یابد و این ترجمه لغات است که تاثیر زیادی روی درک مخاطب خواهد گذاشت.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه