ساخت تجهیزات پزشکی هسته ای در هند ممنوع شد

کاربردهای تجهیزات پزشکی هسته ای در پزشکی، از روش‌های متعددی استفاده می‌شود که از ویژگی‌های خاص پرتوهای یونیزان برای گرفتن تصاویر و درمان بعدی استفاده می‌کنند. کاربردهای مختلف پرتودرمانی در تشخیص و رادیوتراپی به اختصار در زیر توضیح داده شده است.

رادیولوژی در پزشکی، تکنیک‌های مورد استفاده برای ایجاد تصاویر، تمام روش‌های فنی و فیزیکی را توصیف می‌کنند که به فرد اجازه می‌دهد به درون بدن انسان نگاه کند. تصاویر به‌دست‌آمده، مبنای تشخیص پزشکی و درمان بعدی را تشکیل می‌دهند. توضیح مختصری از فناوری های موجود در لینک زیر موجود است.

کاربردهای پرتودرمانی در رادیولوژی

رادیوآنکولوژی مدرن ترین ایمپلنت های درمانی امکان درمان دقیق بیماری های تومور را فراهم می کند. روش‌های مختلف از اثر بیولوژیکی پرتو به صورت هدفمند برای آسیب رساندن به سلول‌های سرطانی استفاده می‌کنند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر موجود است.

کاربردهای پرتودرمانی در رادیوآنکولوژی

پزشکی هسته ای پزشکی هسته ای از رادیوداروها برای تشخیص یا درمان بیماری های مختلف استفاده می کند. آزمایش‌های تشخیصی پزشکی هسته‌ای یکی از ظریف‌ترین و خاص‌ترین فناوری‌ها برای روش مدرن برای ایجاد تصاویر و تعیین کمیت عملکردهای متابولیک است.

تجهیزات

برای درمان، از حساسیت سلول‌های تومور به پرتوهای یونیزان در ترکیب با امکان غنی‌سازی انتخابی رادیونوکلئیدها در تومورها استفاده می‌شود. اطلاعات بیشتر در لینک زیر موجود است.

کاربردهای پرتو در پزشکی هسته ای

دوز پرتو در پزشکی یک سوم متوسط ​​دوز سالانه تابش جذب شده توسط جمعیت سوئیس ناشی از استفاده از پرتو در زمینه پزشکی است. اندازه دوز تابش بستگی به نوع کاربرد و ناحیه بدن مورد بررسی دارد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر موجود است.

دوزهای پرتو در زمینه پزشکی

قرار گرفتن در معرض تشعشع تشخیصی در پزشکی در سوئیس، از دهه 1950، داده ها به صورت دوره ای برای تعیین دوزی که در معاینات رادیولوژیک در معرض آن قرار می گیرد، جمع آوری می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد تعیین دفعات معاینه اشعه ایکس در لینک زیر موجود است. قرار گرفتن در معرض تشعشع تشخیصی در پزشکی