با مایع ظرفشویی پریل صورتی با درد عضلانی و مفاصل برای همیشه خداحافظی کنید

طبق نتایج آزمایشات مایع ظرفشویی پریل صورتی فیری از نظر قابلیت شستشو به مقام اول رسید. ظرف ها را خوب می شویند اما SARMA و SODASAN و SYNERGETIC هنوز کمی عقب هستند. اما صندوق های “Every Day”، “Red Price”، “O’Key”، “Rainbow” و Help با شستن ظروف بسیار بد کنار آمدند.

محصول پیشرو پیشین Fairy جایگاه خود را از دست داده است: در مقابله با آلودگی بدتر شده است. همین را می توان در مورد مواد شوینده ظرفشویی Synergetic گفت و Fairy و Synergetic قبلاً مدعیان علامت کیفیت روسیه بودند. با این حال، اکنون آنها این فرصت را از دست داده اند.

شستن آلودگی و عامل AOS بدتر شد. علاوه بر این، کارشناسان تعداد افزایش یافته میکروارگانیسم ها را در AOS مورد بررسی مجدد یافتند. اگرچه این میکروارگانیسم ها بیماری زا نیستند، اما همچنان نقض الزامات بهداشتی و اپیدمیولوژیک یکسان است.

توجه این محصولات در دسته مواد شیمیایی خانگی قرار دارند. قوانین مبادله و بازگشت را اینجا بخوانید.

با این حال، محصول ایده آل نه تنها باید ظروف را به طور کامل بشویید، بلکه از نظر اقتصادی نیز مصرف شود. بنابراین، سوال دوم در مورد اثربخشی مواد شوینده این است که چند ظرف را می توان با یک قطره شست. برای پی بردن به این موضوع، به اصطلاح آزمایش پلیت را انجام دادیم. برای او محلولی از پنج گرم شوینده و پنج لیتر آب درست کردند. سپس ظروف را در محلول فرو بردیم و تماشا کردیم که چند بشقاب شسته شده است.

اکثر ظروف با Fairy (30 عدد)، SODASAN (28 عدد)، SARMA (29.7 عدد) و Amway (49 عدد) شسته می شوند. با این حال، این برای ارزیابی اثربخشی مواد شوینده کافی نیست. برای یک تصویر کامل، باید تعداد ظروف شسته شده و هزینه شستن صد ظرف را با هم مقایسه کنید. ما آن را برای شما انجام دادیم. توجه شما – مقرون به صرفه ترین وسیله است.

بعد از معاینه مجدد

با این حال، فرض بر این است که هنگام شستن ظروف، افراد بهتر است از دستان خود با دستکش محافظت کنند، بنابراین استانداردهای GOST برای pH مواد شوینده فراتر از مرزهای pH خنثی است.

می توانید سطح pH تمام شوینده های ظرفشویی مورد مطالعه را در اینجا مشاهده کنید.

همچنین، در شوینده های ظرفشویی مورد مطالعه، کارشناسان فلزات سنگین، باکتری های بیماری زا از جمله استافیلوکوکوس اورئوس و همچنین مخمرها، کپک ها و قارچ ها را پیدا نکردند.