انجام ترجمه متون انگلیسی حسابداری

یکی از خدماتی که توسط این مجموعه انجام می شود، ترجمه متون حسابداری از زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس می باشد.
توجه به جنبه های مختلف علوم گوناگون، ما را بر آن داشته است تا بتوانیم پتانسیل های موجود در زمینه کارشناسان متخصص در رشته های مختلف را افزایش دهیم. به همین دلیل است که این مجموعه با در اختیار گرفتن متخصصان خبره در رشته حسابداری که به صورت کامل با فن ترجمه در ارتباط هستند، توانسته است فرصتی مناسب را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. ایشان می توانند با مراجعه به این سایت اینترنتی، متون مد نظر خود را جهت ترجمه سفارش دهند.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه